Calendar
Petra Heinen - Uiterlijke verzorging
Vandaag is het:  Vrijdag  30  September

Disclaimer

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3.De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
de content van de webpagina wordt verschaft in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content die aan de deze website gekoppelde is.

5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

7.De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of her raadplegen van de webpagina en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

8.De eigenaar mag de webpagina op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of verwijderen.

9.U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina overneemt en/of verzendt.

10.Recreatiechalets, kavels en woningen:
Alle informatie die wij in deze brochure en op de site verstrekken is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Ondanks dat wij grote zorg besteed hebben aan de samenstelling van de gegevens kunnen wij echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle opgegeven maten zijn indicatieve maten. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing die op wens worden afgegeven.

Nadere informatie

Vragen die betrekking hebben tot de inhoud van de webpagina's dienen gericht te worden tot de eigenaar.

Wij behouden ons alle rechten voor.